ราคาหลักทรัพย์

SCM
6.05 THB
-0.05 (-0.82%)
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พ.ค. 2565 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,286,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.10 / 5,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.05 / 35,400
ราคาเปิด
6.15
วันก่อนหน้า
6.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.95 - 6.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.74 - 11.90