ราคาหลักทรัพย์

SCM
1.95 THB
-0.02 (-1.02%)
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ม.ค. 2564 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
302,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.96 / 22,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.95 / 193,700
ราคาเปิด
1.97
วันก่อนหน้า
1.97
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.94 - 1.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.84 - 3.22