ราคาหลักทรัพย์

SCM
4.08 THB
+0.04 (0.99%)
ปรับปรุงเมื่อ: 22 เม.ย. 2564 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,078,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.08 / 725,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.04 / 72,200
ราคาเปิด
4.06
วันก่อนหน้า
4.04
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.02 - 4.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 4.14