ราคาหลักทรัพย์

SCM
6.75 THB
-0.25 (-3.57%)
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ก.ค. 2564 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,773,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.75 / 88,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.70 / 56,100
ราคาเปิด
7.10
วันก่อนหน้า
7.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.45 - 7.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 7.60